top of page


W nauczaniu stosujemy sprawdzoną metodę zintegrowanych sprawności językowych, która łączy cztery umiejętności: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Dzięki ich równoległemu rozwijaniu, wzbogacaniu leksyki i utrwalaniu gramatyki język obcy z czasem staje się bardziej przystępny i zrozumiały. Proponujemy naukę w małych grupach: maksymalnie 12 osób co gwarantuje to szybsze osiąganie zamierzonych efektów i indywidualne podejście do każdego z uczniów.
 

Wizytówką naszej szkoły jest trymestralny system kształcenia. Rok szkolny dzielimy na 3 trzymiesięczne części, a każda z nich kończy się egzaminem składającym się z części pisemnej i ustnej. Wyniki egzaminów decydują o zakwalifikowaniu się na wyższy poziom zaawansowania. Pozwalają one również na bieżąco monitorować rozwój umiejętności naszych kursantów i przyrost ich wiedzy. Na zakończenie roku uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia kursu na danym poziomie wraz z oceną końcową.
 

Korzystamy z najnowszych podręczników renomowanych wydawnictw: Oxford University Press oraz MM Publications. Nie są one jednak jedynym źródłem ćwiczeń, z których korzystamy na zajęciach. Wzbogacamy je materiałami dodatkowymi ze źródeł internetowych, na co pozwalają nam tablice interaktywne umieszczone w każdej z sal zajęciowych. Dzięki nim możemy urozmaicać zajęcia oraz wprowadzać jeszcze więcej autentycznych materiałów do nauki.
 

wykres.png
bottom of page